Zabývám se
Zabývám se komplexní péčí o klouby. Bolestma kloubů úrazového či neúrazového charakteru. Provádím komplexní vyšetření všech typů bolestí kloubů ( rameno, loket, kyčel, koleno, hlezno, patní kost atd). Nabízím moderní typy terapie. Jsem zástupce primáře artroskopického centra v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Provádím artroskopické operace na jednodenní chirurgii v nemocnici Brandýs nad Labem.
Kontakt
(+420) 477 114 212 Napište mi

Sportovní a relaxační masáže pod vedením profesionálního maséra Tomáše Pavlovského

v příjemném prostředí fotbalového stadionu FK Ústí nad Labem

Tomáš Pavlovský

Masáž zad + šíje

35 min

250 Kč

Masáž horních a dolních končetin

35 min

220 Kč

Masáž horních končetin

20 min

100 Kč

Masáž dolních končetin

25 min

150 Kč

Celotělová masáž

60 min

450 Kč

Po domluvě možná konzultace a přednostní vyšetření sportovním traumatologem či ortopedem.

Úzká spolupráce s fyzioterapeutem FK Ústí nad Labem

Neváhejte a objednejte se na tel. 731 428 474


Dne 17. října 2017 se v hotelu Clarion v Ústí nad Labem uskutečnilo pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka první artroskopické sympozium v Masarykově nemocnici. Garantem celé akce byl MUDr. Jakub Avenarius z Kliniky úrazové chirurgie UJEP MN.

Artroskopie je moderní diagnostická a léčebná metoda a její rozvoj je obrovský. Tato metoda dnes dokáže ve 4K rozlišení velmi přesně určit všechny detaily v podstatě v jakémkoliv kloubu lidského těla. Největší specialisté z České republiky se sešli na konferenci s názvem: Artroskopie v traumatologii, sportovní medicíně a ortopedii. Přednáškový sál byl velmi příjemně zaplněn a úroveň přednášejících byla excelentní. Úvodní slovo pronesl RSDr. Stanislav Rybák, který přivítal všechny účastníky. První přednášku pak přednesl přednosta kliniky Úrazové chirurgie UJEP MN MUDr. Karel Edelmann, PhD., který stručně nastínil historii artroskopování v Masarykově nemocnici Dále již následovaly přednášky týkající se jednotlivých kloubů, zejména ramenního, kolenního a kyčelního. Věcné a korektní debaty byly korigovány předsednictvem kongresu, ve kterém usedli MUDr. Roman Bartoš z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, a MUDr. Jakub Kautzner, PhD. z fakultní nemocnice Motol Praha. Mezi přednášejícími dále byli i takoví artroskopisté, jako MUDr. Petr Zeman, PhD. MBA, z plzeňské fakultní nemocnice (operatér slovenského prezidenta) či MUDr. Jan Vícha (operatér významných sportovních hvězd) z fakultní nemocnice Hradec Králové. Z Masarykovy nemocnice zde vystoupil se svým sdělením o složitých rekonstrukčních náhradách vazů v kolenním kloubu MUDr. Jakub Avenarius. Prim. MUDr. Pavel Neckář a MUDr. Jan Riegl z oddělení sportovní medicíny Masarykovy nemocnice se ve svých přednáškách zabývali novinkami v léčbě kolenního kloubu se zaměřením na sportovce.

Významnou součástí artroskopického kongresu byla sesterská sekce, která byla na velmi vysoké úrovni. Sekce pod vedením ing. Bc. Soni Brabcové, vrchní sestrou kliniky úrazové chirurgie UJEP MN, se zabývala perioperační péčí u artroskopických operací a rehabilitací po těchto zákrocích.

Masarykova nemocnice podporuje rozvoj artroskopických operací, a proto zde v roce 2016 vzniklo Artroskopické centrum. Místní artroskopisté patří rozhodně mezi špičky ve svém oboru. Rekonstrukční artroskopické výkony a artroskopicky asistované osteosyntézy jsou toho důkazem.

Zabývám se komplexní péčí o klouby. Bolestma kloubů úrazového či neúrazového charakteru. Provádím komplexní vyšetření všech typů bolestí kloubů ( rameno, loket, kyčel, koleno, hlezno, patní kost atd). Nabízím moderní typy terapie. Jsem zástupce primáře artroskopického centra v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Provádím artroskopické operace na jednodenní chirurgii v nemocnici Brandýs nad Labem.

Sportovní a relaxační masáže pod vedením profesionálního maséra Tomáše Pavlovského v příjemném prostředí fotbalového stadionu FK Ústí nad Labem

Tomáš Pavlovský

Masáž zad + šíje

35 min

250 Kč

Masáž horních a dolních končetin

35 min

220 Kč

Masáž horních končetin

20 min

100 Kč

Masáž dolních končetin

25 min

150 Kč

Celotělová masáž

60 min

450 Kč

Po domluvě možná konzultace a přednostní vyšetření sportovním traumatologem či ortopedem.

 

Úzká spolupráce s fyzioterapeutem FK Ústí nad Labem

Neváhejte a objednejte se na tel. 731 428 474

Všechna práva vyhrazena (c) 2017 - MUDr. Jakub Avenarius